Junta Directiva

Miembros:

D. Óscar Jiménez Cabañero (Presidente)

D. Francisco Candal Quijada(Vicepresidente)

Dª. Cecilia Pertusi Mutto (Secretaria)

Dª. Rubí González Casado (tesorera)

Dª. Gloria Casado Manso (Vocal)

Dª. Pilar García Martín (Vocal)

Dª. Belen Caballero Ruíz (Vocal)

Dª. Remedios Estebaranz Velazco (Vocal)